Kateqoriya Arxivləri: Düşünən İnsan №17

Ərik yarpağı

Dövr: Eosen dövrü Yaş: 50 milyon il Bölgə: Kamlups, Britaniya Kolumbiyası, Kanada

Dövr: Eosen dövrü
Yaş: 50 milyon il
Bölgə: Kamlups, Britaniya Kolumbiyası, Kanada

Bundan 50 milyon il əvvəl də ərik ağacları bu günkü kimi çiçək açırdı və meyvə verirdi. Aradan keçən 50 milyon ilə baxmayaraq, ərik ağaclarının heç dəyişmədiyini göstərən bu qalıqlar təkamülün olmadığının sübutudur. Bu yazının davamını oxu

Uilyam Şekspir

william_shakespeare_1609İnsanların çoxu itirməkdən qorxduqları üçün sevməkdən qorxur. Özünü sevilməyə layiq görmədiyi üçün sevilməkdən qorxur. Məsuliyyət gətirəcəyi üçün düşünməkdən qorxur. Tənqid edilməkdən qorxduğu üçün danışmaqdan qorxur. İnkar edilməkdən qorxduğu üçün hisslərini ifadə etməkdən qorxur. Gəncliyinin qiymətini bilmədiyi üçün yaşlanmaqdan qorxur. Dünyaya yaxşı bir şey vermədiyi üçün unudulmaqdan qorxur. Və əslində, yaşamağı bilmədiyi üçün ölməkdən qorxur.

Uilyam Şekspir Bu yazının davamını oxu

RADİKALİZM TƏHLÜKƏSİ

radikalizmRadikalizm dedikdə hər hansı bir sərt, inqilabi və köklü dəyişiklikləri müdafiə etmək və bunun üçün sərt siyasət tətbiq etmək başa düşülür. Radikallar inqilabi dəyişikliklərə can atan və bunun üçün sərt, bəzən hətta təcavüzkar üslubdan istifadə edən şəxslər kimi tanınır.

Hər məsələdə olduğu kimi, bu mövzuda da müsəlmanın ölçüsü Quran olmalıdır. Qurana baxdıqda isə radikalizm adlanan üslubun Allah tərəfindən möminlərə əmr edilən üsluba heç uyğun olmadığını görürük. Allah Quranda möminləri təsvir edərkən mülayim olmağı, qarşıdurmadan çəkinməyi, əleyhlərinə olan insanlara qarşı da dost kimi yanaşmağı tərif edir. Bu yazının davamını oxu

SÜLEYMANDAN ƏSRİMİZƏ DƏRSLƏR

Yuxuda korpuSonsuz rəhmət sahibi Allah’ın insanlara öyüd-nəsihət və hidayət rəhbəri kimi nazil etdiyi Quranda peyğəmbərlərimizin qissələrindən və onların din əxlaqını yaymaq üçün apardığı qətiyyətli mübarizədən çox hikmətli nümunələr verilir. Rəbbimizin görkəmli iqtidar və hakimiyyət nəsib etdiyi hz. Süleyman da din əxlaqını təbliğ edərkən nümunəvi əxlaq göstərən bu dəyərli hidayət rəhbərlərindən biridir.

Hz. Süleyman uca Allah’ın hədlərini cidd-cəhdlə qorumuş və din əxlaqını dünyaya hakim etmək üçün böyük səy göstərmiş peyğəmbərdir. Ona görə, digər bütün peyğəmbərlər kimi, Allah’ın bir çox cəhətdən üstün etdiyi hz. Süleymanın da Quranda bildirilən xüsusiyyətlərini tanımaq çox vacibdir. Bu yazının davamını oxu

TERRORUN HƏLLİ: QURAN ƏXLAQI

MuslumanulkeTerror təşkilatları üçün zorakılıq, şiddət, müharibə və qarşıdurma bir növ müqəddəs məfhumlardır. Quran əxlaqı ilə yaşayanlar isə həyatlarında sülhü, sevgini və tolerantlığı əsas götürürlər. Çünki Allah möminlərdən gözəl əxlaqlı olmalarını istəyir. Hər müsəlman özünə pislik edildikdə belə yaxşılıqla qarşılıq verməklə məsuldur.

Terror XX əsərdə cəmiyyətə zülm, əziyyət, göz yaşı gətirmiş və XXI əsrdə də təsirini artıraraq davam edir. Dünyanın bir çox yerində terror hadisələrinə qarşı görülən qanuni tədbirlər fayda vermir, güclü dövlətlər belə terroru aradan qaldıra bilmirlər. Bu yazının davamını oxu

Doğuşunu təxirə salan canlı

dengueİnsanlar üçün qeyri-real görünən bir çox şey heyvanlar tərəfindən rahatlıqla həyata keçirilir. Məsələn, insanlar hamiləlik müddətini uzada bilməzlər, amma bəzi canlılar bunu asanlıqla edə bilirlər.

İnsanların Allah’ın varlığını asan şəkildə və şübhəyə yer qalmayacaq dərəcədə qavramaları üçün Allah ağıla, zəkaya və hətta bəzən beyinə belə sahib olmayan canlılara heyrətamiz işlər etdirir. Bunlar arasında ən çox qarşılaşdığımız və bəlkə də ən az əhəmiyyət verdiyimiz canlı növlərindən biri ağcaqanadlardır. Bu yazının davamını oxu

QOCALIQ

qocaliq_cavanliqZamanın məhvedici təsiri hər şeydə görünür. Ən son markalı avtomobil bir neçə il ərzində zədələnir və mütləq köhnəlir. Çox xoşagələn bir ev 5-10 il ərzində (təmir edilmədikdə) boyaları tökülür, köhnə evə çevrilir. Ancaq bütün bunlarla yanaşı, insan öz orqanizmində də bu cür dəyişikliklərə şahid olur, keçən illər ərzində insan üçün dəyərli olan bədəni bərpa edilməz şəkildə dəyişikliyə məruz qalır. Bu, Quranda belə xəbər verilmişdir:

Sizi zəif bir şeydən yaradan, zəiflikdən sonra sizə qüvvət verən, qüvvətli olduqdan sonra zəiflik və qocalıq verən Allah’dır. O, istədiyini yaradır. O, Biləndir, Qadirdir. (Rum surəsi, 54) Bu yazının davamını oxu

MÜSƏLMAN ŞƏN VƏ NİKBİN OLUR

  • adnan-oktar-mehdi-hadisler-harun-yahyaBəzi insanlar hər cür imkana sahib olsalar da, nə üçün ürəkdən sevinmirlər?
  • Möminlərin güclü olduqlarının və sevinclərinin mənbəyi nədir?
  • Mehdi (ə.s) dövründə imani sevinc necə artacaq?

Bəzi insanlar maddi cəhətdən nə qədər güclü olsalar da, ən kiçik çətinlik zamanı dərhal ümidsizliyə qapılır, bədbinləşirlər, ona görə də sevinclərini tez itirirlər. Həyat sevincini və əzmlərini itirdiklərinə görə, qarşılaşdıqları çətin vəziyyətlərdə heç bir şeydən güc və dəstək ala bilmirlər. Bu, təbii olaraq onların gündəlik həyatına, hərəkət və davranışlarına da mənfi təsir edir. Bu yazının davamını oxu

DƏYƏRLİ CƏMİYYƏT, DƏYƏRLİ HƏYAT OLMAZSA, DÜNYA İSLAMI QƏBUL ETMƏZ

  • adnan-oktar-fethullah-gulen-recep-tayyip-erdogan1KEYFİYYƏTSİZLİK SEVGİSİZLİK, SEVGİSİZLİK İSƏ KEYFİYYƏTSİZLİK GƏTİRİR.
  • Keyfiyyətsiz mühitdə sevgisizlik tez meydana gəlir. Sevgisiz mühitdə də keyfiyyətsizlik əmələ gəlir. SEVGİ İLƏ keyfiyyət BİR-BİRİ İLƏ SIX ƏLAQƏDARDIR.
  • Müsəlmanlar ən qısa müddətdə çox keyfiyyətli insanlar olmalıdırlar. Keyfiyyəti ön plana çıxarmalı, elmə, incəsənətə, sevgiyə üstünlük verməli, sülhsevər olmalıdırlar.
  • İslamı o qədər qarışıq, çətin göstərirlər ki, o həyat adama, haşa, cəhənnəm kimi gəlir.
  • İslamın yayılmasında, insanların İslamı qəbul etməməsində əsas problem keyfiyyətdir. Başqa səbəb yoxdur.
  • İslama qarşı çıxdıqlarını düşünürlər, ancaq İslama deyil, keyfiyyətsizliyə qarşı çıxırlar.
  • Keyfiyyətli İslamdan bəhs edilərsə, dünya axın-axın İslama yönələr. Keyfiyyətsiz İslam təbliğ edildiyinə görə, insanlar İslama qarşıdırlar.

Bu yazının davamını oxu

“Adam olsaydın, bunlar başımıza gəlməzdi!”

cocuk“Hər şeydən əvvəl adam ol!”

“Adam olsaydın, bunlar başımıza gəlməzdi!”

Bu sözləri həyatımız boyu dəfələrlə eşitmişik. Xüsusilə də gənclik illərində böyüklərimizin istəmədikləri, bəyənmədikləri bir şeyi söylədiyimizdə və ya etdiyimizdə…

Bu sözü istifadə edən insan üçün adam olmaq hər şeydən önəmlidir. Bu yazının davamını oxu